Hrvatska zemljopisna obilježja lokacija na Map.Com.hr


Prvi red administrativne podjele - Splitsko-Dalmatinska Županija - primarna administrativna podela zemlje, kao što su države u Sjedinjeim Američkim Državama.
Povijesni prvi red administrativne podjele - Dalmatia - nekadašnji prvi red administrativne podjele.
Drugi red administrativne podjele - Grad Županja - podvrsta prvog reda administrativne podjele.
Neovisna politička jedinica - Republic of Croatia
Zona - Central Adriatic Coast
Zaton - Uvala Lukovo Šugarje - obalno udubljenje između dva rta ili izbočine, veće od drage, a manje od zaljeva.
Zaljev(i) - Uvala Beli - otvorena vodena površina koja formira neznatno udubljenje u obali.
Obala(obale) - Markezina Greda - uzvišenje, obično smješteno na grebenu, gdje je voda relativno plitka, ali je ima dovoljno za plovidbu po površini.
Kanal - Karinsko Ždrilo - najdublji dio potoka, zaljeva, lagune ili tjesnaca kojim protječe glavna struja.
Morski kanal - Žverinački Kanal - vodena površina dovoljno duboka za plovidbu gdje inače plovidba nije moguća.
Stjecište rijeka - Česma - mjesto gdje dva ili više potoka teku zajedno.
Prokop (jarak) - Zečevački Kanal - umjetni vodeni tok.
Akvedukt - Tunel Gusić Jerzero-Hidroelektrana Senj - kanal za prijenos vode.
Kanal za odvodnjavanje - Petrović Kanal - umjetni vodeni put koji odvodi vodu iz močvare ili iz jarka za odvodnjavanje.
Drage (zatoni) - Uvala Muna - maleno obalno udubljenje, manje od zaljeva.
Dok(ovi) - Viktor Lenac Shipyard Martinšćica - vodeni put između dva doka, ili usjek u zemlji za sidrenje brodova.
Jarak - Burovača - maleni umjetni vodeni tok iskopan za isušivanje ili navodnjavanje zemlje.
Vodopad(i) - Slapovi Krke - okomiti ili veoma strmi vodeni pad potoka ili rijeka.
Zaljev(i) - Gulf of Trieste - veliko udubljenje u obali, veće od uvale.
Luka (luke) - Luka Zadar - prirodna luka ili područje duboke vode zaštićeno susjednom zemljom da tvori sigurno sidrište za brodove.
Uvalica - Luka Zlarin - uski vodeni put koji se proteže na zemlju ili spaja uvalu ili lagunu s većom vodenom površinom.
Laguna - Jezero Parila - plitka obalna vodena površina, potpuno ili djelomično odvojeno od veće vodene površine barijernim otokom, koraljnim grebenom ili drugim oblikom nanosa.
Jezero - Vransko Jezero - veliko tijelo vode stajaćice na kopnu.
Povremena jezera - Ozrica
Potkovičasto jezero - Sinokosno - jezero u obliku potkove koje se obično nalazi uz meander.
Jezera - Plitvička Jezera - velika površine vode stajaćice na kopnu.
Močvarno tlo (tla) - Veliko Blato - močvara u kojoj dominira travnata vegetacija.
Jezerce - Babića Jezero - maleno tijelo vode stajaćice.
Ribnjaci - Ribnjaci Jasinje - jezerca ili ograđene vodene površine u kojima se drže ili uzgajaju ribe.
Bazen(i) - Svila Mlaka - malen i relativno miran, duboki dio veće vodene površine kao što je potok ili luka, ili maleno tijelo vode stajaćice.
Sidrište pred lukom - Sidrište Žalić - otvoreno sidrište koje nudi manje zaštite nego sama luka.
Greben(i) - Hrid Volić - površinska opasnost za plovidbu sastavljena od čvrstog materijala.
Brzaci - Troslap - turbulentni dio potoka koji se povezuje sa strmim i nepravilnim koritom.
Rezervoar - Akumulaciono Jezero Butoniga - umjetno jezerce ili jezero.
Spremište za vodu - Bekanova Šterna - ograđeni bazen ili spremište vode na, ispod ili iznad razine tla.
Pješčani sprud(ovi) - Pličina Šipar - površinska opasnost za plovidbu sastavljena od nečvrstog materijala.
Izvor (vrelo) - Lešće Toplice - mjesto gdje podzmena voda istječe prirodno iz zemlje.
Termalni izvor (izvor vruće vode) - Istarske Toplice - mjesto gdje vruća podzemna voda istječe prirodno iz zemlje.
Potok - Drava River - tijelo tekućice koje teče na nižoj razini kroz kanalu na zemlji.
Rukavac - Optičar - rukavac rijeke koji se račva od glavnog toka te se nizvodno ponovno spajaju s glavnim tokom.
Kanalizirani potok - Voćin Potok - potok koji je redovito čišćen, ograđen, nasipan te izravnat.
Odvojak (krak) - Lička Jesenica - dio koji teče dalje od glavnog toka, ko što se događa u delti ili u kanalu za navodnjavanje.
Povremeni potok - Maglaj
Ušće potoka - Ušće Neretve - mjesto gdje se potok ulijeva u lagunu, jezero ili more.
Rijeka ponornica - Lika - površinska tekućica koja nestaje u podzemnom kanalu, ili se isuši u sušnom području.
Presjek potoka - Jaz
Morska vrata - Prolaz Ždrelac - relativno uzak plovni put, obično uži i kraći od morskog prolaza, koji spaja dvije veće površine vode.
Močvara (močvare) - Mali Rit - močvarno područje u kojem prevladava drveće.
Bunar - Topoštik - valjkasta rupa, jama ili tunel izbušen u dubinu odakle voda, nafta ili plin mogu biti ispumpani ili dovedeni na površinu.
Područje - Žukovica - dio zemlje bez homogenih karakteristika ili granica.
Polja - Velike Njive - otvoreno područje koje se razlikuje od šume.
Lokalitet - Šamarica - manje područje ili mjesto neodređenog ili miješanog karaktera i neodređenih granica.
Park - Plitvička Jezera Nacionalni Park - područje, često pod šumom, koje se održava kao mjesto ljepote, ili za rekreaciju.
Luka (luke) - Port of Ploče - mjesto koje ima terminal i objekte za prijenos i istovar tereta ili putnika koji se prenose po vodi, obično smješteno u luci.
Rezervat prirode - Plitvice Lakes National Park - poručje rezervirano za očuvanje prirodnog staništa.
Regija - Žumberak - područje koje se odlikuje jednom ili više fizičkih i kulturnih osobina.
Povijesna regija - Church saint Anton - nekadašnje povijesno područje koje se odlikuje jednom ili više fizičkih i kulturnih osobina.
Naseljeno mjesto - Vranjic - grad, selo ili druga aglomeracija građevina gdje ljudi žive i rade.
Sjedište prvog reda administrativne podjele - Zadar - sjedište prvog reda administrativne podjele (PPLC ima prednost nad PPLA).
Sjedište drugog reda administrativne podjele - Veliki Grđevac
Glavni grad političke jedinice - Zagreb
Naseljena lokacija - Živogošće - područje slično lokalitetu, ali s malim brojem nastambi ili drugih građevina.
Napušteno naseljeno mjesto - Striježevica
Uništeno naseljno mjesto - Višnjica Ušticka
Presjek naseljenog mjesta - Zubić
Ranžirni kolodvor - Zagreb Ranzirni depot - sistem pruga koji se koristi za sastavljanje vlakova, zamjene i skladištenje teretnih vlakova.
Ulica - Lomnička - popločani urbani prolaz.
Podzemni tunel - Tunel Kupjak - podzemni prolaz za prijevoz.
željeznički tunel - Tunel Sinac - tunel kojim prolazi željeznička pruga.
Poljoprivredno postrojenje - Poljoprivredni Kombinat Ivanin Dvor - zgrada ili zemljište koje se koristi za poboljšanje poljoprivrede.
Uzletište - Lucko - mjesto na kopnu odakle letjelice uzlijeću i slijeću, bez postrojenja za komercijalno rukovanje putnicima i teretom.
Zračna luka - Rijeka - mjesto odakle letjelice redovito uzlijeću i kamo slijeću, s pistama, navigacijskim pomagalima i većim postrojenjima za komercijalno rukovanje putnicima i teretom.
Napušteno uzletište - Vrsar
Arheološko nalazište - Vučedol - mjesto gdje se nalaze arheološki ostaci, stare strukture ili kulturne rukotvorine.
Most - Papića Most - struktura sagrađena preko neke prepreke kao što je potok, cesta, itd., kako bi na njoj izgradila cesta, željeznička pruga ili za kretanje pješaka.
Zgrada (zgrade) - Ošac - struktura sagrađena za stalnu upotrebu, kao što je to kuća, tvornica, itd..
Autobusni kolodvor - Zadar Bus Station - objekt koji obuhvaća ured za prodaju karata, perone, itd., za ukrcaj i iskrcaj putnika.
špilja (špilje) - Jama Balinka - podzemni prolaz ili šupljina na jednoj strani stijene.
Crkva - Sveti Matej - građevina za javno kršćansko štovanje.
Kamp(ovi) - Klajićeve Kolibe - mjesto na kojem su postavljeni šatori, kolibe ili drugi zakloni za privremenu upotrebu.
Obor(i) za stoku - Tokića Torina - tor ili ograđeno tlo za ograničavanje i hvatanje životinja.
Dvorac - Novi Dvori - velika utvrđena građevina ili kompleks građevina.
Brana - Sinj - barijera sagrađena preko potoka da spriječi prolaz vode.
Mljekarnica - Dabića Stan - postrojenje za obradu, prodaju i distribuciju mlijeka i mlječnih proizvoda.
Brodogradilište - Zadar City Harbor - postrojenje za servisiranje, gradnju ili popravljenje brodova.
Imanje (imanja) - Poljoprivredni Kombinat Neretva - veliko komercijalno poljoprivredno imanje s povezanim zgradama i drugim postrojenjima.
Objekt (ustanova) - Dom Kulture Slavonija - zgrada ili zgrade u kojim se nalazi centar, institucija, zaklada, bolnica, zatvor, misija, sudnica, itd..
Farma - Paizoš Pusta - dio zemlje s povezanim zgradama namijenjen poljoprivredi.
Utvrda - Sveti Nikola - obrambena struktura ili zemljani radovi.
Vrata - Information Plitvice Jezero - kontrolirani pristup ulazu ili izlazu.
Gostinjska kuća - Rooms Huljic Marica - kuća koja se koristi za stanovanje gostiju koji plaćaju smještaj.
Odmorište - Hotel VILLA VALDIBORA - mjesto gdje se karavane zaustavljaju kako bi se odmorile.
Bolnica - Bolnica Rebro - zgrada u kojoj se bolesni i ozlijeđeni, osobito oni prikovani za krevet, medicinski liječe.
Povijesno nalazište - Old Town Centre - mjesto od povijesne važnosti.
Hotel - Motel Spačva - zgrada koja nudi usluge smještaja i obroka za javnost.
Koliba - Cvijanovića Kolibe - mala primitivna kuća.
Karantena - Karantena Split Duilovo Hotel Zagreb - Privremena izolacija bolesnih ili potencijalno bolesnih osoba radi sprečavanja širenja zaraze u polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Osobe za koje se utvrdi ili posumnja da su bile u neposrednom dodiru s bolesnicima ili sumnjivim da su oboljeli od kuge ili virusnih hemoragijskih vrućica (žuta groznica, ebola, Lassa i Marburg) stavljaju se u karantenu. Tijekom karantene ograničava se sloboda kretanja i obavljaju se odgovarajući zdravstveni pregledi..
Knjižnica - Zadar Public Library - mjesto na kojem se drže izvori informacija, kao što su knjige, koji se mogu čitati, konzultirati ili posuđivati.
Ustava (na rijeci) - Ulovac - bazen u vodenom toku s vratima na oba kraja preko kojeg se plovila prevoze s jedne vodene razine na drugu.
Svjetionik - Murvica Lighthouse - specifična struktura koja pokazuje veliko navigacijsko svjetlo.
Marina - Tower Centre Rijeka - lučki objekt za malene brodove, jahte, itd..
Tvornica - Tvornica Olovaka - jedna ili više zgrada gdje se dobra proizvode, procesiraju ili izrađuju.
Tvornica (tvornice) - Sabin Mlin - zgrada u kojoj su smješteni strojevi za transformaciju, obikovanje, završavanje, drobljenje ili vađenje proizvoda.
Pilana - Parna Pilana - tvornica u kojoj se debla ili trupci pilaju u određene oblike i veličine.
Vodenica - Žgelov Mlin - mlin kojeg pokreće tekuća voda.
Spomenik - Zminjak - komemoracijska struktura ili kip.
Samostan - Manastir Sveti Nikolaj - zgrada ili područje gdje zajednica redovnika živi povučenim načinom života.
Muzej - Muzej Nikole Tesle - zgrada u kojoj se objekti od stalnog interesa za jednu ili više umjetnosti čuvaju i izlažu.
Palača - Josipin Dvor - velika kuća na imanju, često u kraljevskim ili predsjedničkim rezidencijama.
Pumpna stanica za izdavanje nafte - OMV gas station on the E-61 road - postrojenje za ispumpavanje nafte kroz naftovod.
Policijska postaja - Kolo Straža - zgrada u kojoj se smještena policija.
Ulaz u park - Babića Siča - kontrolirani pristup parku.
Elektrana - Elektrana Opatovac - postrojenje za proizvodnju električne energije.
Hidroelektrana - Hidroelektrana Peruća - zgrada u kojoj se struja proizvodi koristeći snagu vode.
Restoran - Pod Murvu - javno mjesto gdje se poslužuje hrana.
Trgovina - Hvar Adventure - zgrada u kojoj se dobra i/li usluge nude na prodaju.
Religiozno mjesto - Oltar - drevno mjesto od značajne religijske važnosti.
Odmaralište - Platak - ustanova specijalizirana za odmor, zdravstvene i sportske aktivnosti.
željeznički kolodvor - Železnička Stanica Zvečaj - ustanova koja obuhvaća ured za prodaju karata, perone, itd., za iskrcavanja i ukrcavanje putnika i tereta.
Napušteni željeznički kolodvor - Željeznička Stanica Oriovac
željeznička stanica - Trečanica - mjesto kojem nedostaju neki objekti gdje se vlak zaustavlja kako bi ukrcao ili iskrcao putnike i teret.
Ruševina (ruševine) - Velington - uništena ili propadnuta struktura koja više nije u funkciji.
škola - Elementary School Mate Lovraka - zgrada (ili zgrade) gdje se odvija pouka u jednoj ili više grana znanja.
Trg - Kvaternikov trg - široki, otvoreni javni prostor blizu centra grada.
Staja - Miljković Staje - zgrada za zaštitu i hranjenje domaćih životinja, osobito konja.
Stadion - Gradski stadion Dinamo - struktura s ograđenim prostorom za atletske igre sa stepenastim sjedateljima za gledatelje.
Centar za šumski rad - Šumareva Kuća Mošune - skup zgrada i ustanova u kojima se odvija upravljanje šumama.
Toranj - Zrinska Kula - visoka upadljiva struktura, obično mnogo viša od svog promjera.
Sveučilište - Sveučilište u Zagrebu - institucija za visoko školstvo s obrazovnim i istraživačkim objektima koja se sastoji od škole za postdiplomski studij i profesionalnih škola nakon završetka kojih se dobije diploma magistra ili doktora, te prediplomski studij nakon koje se dobije diploma prvostupnika.
Mala brana - Brana za Mato Lovrak Centar - mala brana na potoku, dizajnirana da podiže razinu vode ili da skreće tok potoka kroz željeni kanal.
Operativna obala (obale) - Rijeka Port - otvorena, a ne toliko čvrsta struktura uz obalu mora ili rijeke koja sadrži mjesta za sidrište brodova i objekte u kojima se rukuje teretom.
Rt - Rt - dio kopna, istaknutiji od točke, koja se proteže u more te predstavlja značajnu promjenu u obalnom smjeru.
Greben (hridina) - Sutvid - visoka, strma ili okomita kosina koja se uzdiže nad vodenom površinom ili niskim područjem.
Kanjon - Mala Paklenica - duboka i uska dolina sa strmim stranama koja se urezuje u visoravan ili planinsko područje.
Depresija (ukleknuće) - Remetina Rupa - nisko područje okruženo višom zemljom koju obično karakterizira unutrašnje odvodnjavanje.
Ponor (gudurina) - Krstine - nisko mjesto na grebenu koje se ne koristi za transport.
Gudura - Velika Paklenica - niski i uski dio riječne doline sa strmim stranama.
Rt - Petka - visoka izbočina na kopnu koja se proteže na vodenu površinu i nakon obalne linije.
Brdo - Župić - zaobljeno uzvišenje ograničene visine koje se uzdiže iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Brda - Zrinska Gora - zaobljena uzvišenja ogrnaičene visine koje se uzdižu iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Otok - Otok Premuda - komad zemlje, manji od kontinenta, okružen vodom velike dubine.
Otočić - Murvica Islet - mali otok, veći od stijena, a manji od otoka.
Otoci - Otočići Donji Školji - komadi zemlje, manji od kontinenta, okruženi vodom velike dubine.
Kršno područje - Klanac - specifičan krajolik koji je nastao na topljivim stijenama kao što je vapnenac koji se odlikuje prisustvom ponikava, špilja, podzemnih rijeka i podzemnim navodnjavanjem.
Planina - Cerovica - uzvisina koja se uzdiže visoko iznad okolnog područja s malom površinom područja na vrhu, sa strmim obroncima i s lokalnim reljefom od 300 metara i više.
Planine - Žaba - planinski lanac ili grupa planina ili visokih grebena.
Klanac - Vratnik - pukotina u planinskom lancu ili drugoj visokoj zapreci koja se koristi za prijevoz s jedne strane na drugu [vidi pod rupa].
Poluotok - Istria - produženi dio kopna koji se proteže na vodenu površinu i okružen vodom.
Vrh - Vršak - šiljasto uzvišenje na samom vrhu planine, grebena ili drugog hipsografskog obilježja.
Vrhovi - Rožanski Kukovi - šiljasta uzvišenja na samom vrhu planine, grebena ili drugih hipsografskih obilježja.
Visoravan - Užlejebić - uzvišena ravnica sa strmim obroncima s jedne ili više strana, kroz koju često prolaze potoci ili rijeke.
Nizina - Turopolje - veće područje koje je otprilike na istoj razini s lagano valovitim kopnom koje nema nikakve površinske nepravilnosti i obično se nalazi uz neko više područje.
Predbrežje - Velinac - visoka strma obala ili izbočeno brdo koje se nadvija ili se proteže u nizinu.
Oštrina - Rt Pical - komad zemlje koji se sužava prema vrhu i proteže se na vodenu površinu, manje istaknut od rta.
Greben(i) - Zjat - dugo i usko uzvišenje sa strmim stranama, te sa više-manje kontinuiranim vrhom.
Stijena - Hrid Zaglav - istaknuta, izolirana kamenita masa.
Stijene - Hridi Šestakovci - istaknute, izolirane kamenite mase.
Kosina nasipa - Rilić - duga linija stijena ili strmih kosina koje razdvajaju ravne površine iznad i ispod.
Sedlo - Katunske Drage - široki, otvoreni prolaz koji prelazi preko grebena ili između brda ili planina.
Ponikva (vrtača) - Jamača - maleno uleknuće u obliku kratera u kršnom podrčju.
Kosina (obronak) - Prolog - površina s relativno stalnim kutem kosine.
Izdanak brda - Trnošćak - sporedni greben koji se proteže iz brda, planina ili drugog uzvišenja.
Dolina - Vinodol - izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.
šuma (šume) - Žutica Šuma - područje kojim dominira vegetacija stabala.
Livada - Nove Čaire - malo, slabo navodnjavano područje kojim dominira travnata vegetacija.
Voćnjak (voćnjaci) - Lapovac - nasad voća ili stabala s orašastim plodovima.
Teren pod šikarom - Malo Osoje - područje niskih stabala, grmlja i niskog raslinja loše razvijeno zbog ograničenja u okolišu.