Slike Jelova Draga ( 1 / 9 )
Slike Jelova Draga možete pogledati i na www.tageo.com.


Slika 1 / 9
Što je Jelova Draga? (odgovoreno)
Jelova Draga je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.