Slike Kopanija ( 2 / 7 )
Slike Kopanija možete pogledati i na danas.net.hr.


Slika 2 / 7
Što je Kopanija? (odgovoreno)
Kopanija je ponikva (vrtača) (planina, brdo, stijena), maleno uleknuće u obliku kratera u kršnom podrčju.