Slike Hećimovac ( 1 / 9 )
Slike Hećimovac možete pogledati i na www.azramag.ba.


Slika 1 / 9
Što je Hećimovac? (odgovoreno)
Hećimovac je bunar (potok, jezero), valjkasta rupa, jama ili tunel izbušen u dubinu odakle voda, nafta ili plin mogu biti ispumpani ili dovedeni na površinu.