Slike Ćurčića Draga ( 2 / 9 )
Slike Ćurčića Draga možete pogledati i na www.mandino-selo.com.


Slika 2 / 9
Što je Ćurčića Draga? (odgovoreno)
Ćurčića Draga je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.